13 Giấy phép khai thác khoáng sản với 42 điểm mỏ ở các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang,…