NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kinh doanh xe ô tô
Kinh doanh xe máy
Dịch vụ thuê xe hạng sang
Dự án bất động sản
Khai khoáng

Chủ tịch tập đoàn
Mr. Dương Kiên Cường

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TÂM

Duy trì thái độ nghề nghiệp, chăm sóc khách hàng bằng cái tâm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - ĐỒNG

Yêu quý và hỗ trợ đồng đội, đồng tâm, tập thể và chân tình

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - ĐỔI

Không ngừng thay đổi và cải tiến cho sự phát triển bền vững

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - NHÂN

Con người là tải sản quý giá, xây dựng môi trường chuyên nghiệp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRUNG

Bảo vệ tài sản khách hàng và trung thực trong quan hệ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TÍN

Bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình