NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kinh doanh xe ô tô
Kinh doanh xe máy
Dịch vụ thuê xe hạng sang
Dự án bất động sản
Khai khoáng

Chủ tịch tập đoàn
Mr. Dương Kiên Cường

SỨ MỆNH

Liên tục đổi mới, cải tiến và phát triển nguồn lực để:

+ Mang đến giá trị đích thực cho khách hàng

+ Xây dựng công ty phát triển bền vững

+ Xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng

+ Cam kết chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và

  nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những hệ thống dẫn đầu trong lĩnh vực ô tô, xe máy, cho thuê xe hạng sang, dự án và khai thác, chế biến khoáng sản,… tại Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TÂM

Duy trì thái độ nghề nghiệp, chăm sóc khách hàng bằng cái tâm và trách nhiệm với xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - ĐỒNG

Yêu quý và hỗ trợ đồng nghiệp, đồng tâm, đồng tình, tập thể, nhiệt tình, chân thành  và trung thực..

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - ĐỔI

Không ngừng thay đổi và cải tiến cho sự phát triển không ngừng của xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - NHÂN

Con người là tải sản quý giá, xây dựng môi trường chuyên nghiệp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRUNG

Bảo vệ tài sản của khách hàng và trung thực trong quan hệ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TÍN

Bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TẦM

Trở thành Tập đoàn được xã hội mong đợi